Ammatillinen suuntautuminen on joko palveluiden tai toimintojen joukko, jonka avulla henkilö pystyy tekemään päätöksen tulevasta koulutuksesta, harjoittelusta ja ammatista. Tämä tulee myös mahdollistamaan oman alan päättämisen ja uran luomisen.

Oman ammatillisen suuntautumisen päättäminen voidaan nähdä prosessina

Ammatillisen suuntautumisen päättäminen on prosessi, jossa yksilöille annetaan tietoa kiinnostavista työmarkkinoista ja erilaisista mahdollisuuksista kouluttautua alalle. Samalla saadaan myös kattavasti tietoa siitä, minkälaisia työpaikkoja on tarjolla ja mitä tehtäviä alalla päästään toteuttamaan. Usein prosessissa opitaan myös omista kiinnostuksen kohteista, taidoista, soveltuvuudesta ja luonteesta, jolloin löydetään juuri itselle parhaiten sopivat alat ja urat. Ammatilliseen suuntautumiseen on mahdollista saada apua ja neuvoja useilta tahoilta. Esimerkiksi suurin osa koulutusta tarjoavista tahoista pystyy neuvomaan, onko ala itselle sopiva.

Mistä neuvoja on mahdollista saada?

Neuvoja voidaan saada esimerkiksi alan ammattilaisilta, yrityksiltä, yhdistyksiltä sekä opiskelijoilta, jotka tähtäävät samaan ammattiin. Alan osaajat voivat pitää teemapäiviä, jolloin ammattiin saadaan todentuntuinen käsitys ja samalla saadaan tietoa siitä, missä koulutusta järjestetään, minkälaisia eroja oppilaitoksissa on ja minkälaisia harjoittelupaikkoja kunkin koulutuksen tahot pystyvät tarjoamaan opiskelijoilleen.

Kouluihin ja harjoittelupaikkoihin voi myös päästä tutustumaan, jolloin on helpompi päättää, kiinnostaako ala todella. Näiden käyntien aikana on myös mahdollista selvittää, mitä koulutukseen pääseminen vaatii, minkälaista ja kuinka pitkää koulutus oikeasti on ja miten koulun kurssit ja harjoittelut konkreettisesti järjestetään. Jos ala tuntuu itselle sopivalta, on myös hyvä pyytää muiden opiskelijoiden ja opettajien ohjeita siihen, kuinka pääsykokeissa pärjää parhaiten ja minkälaisia hakemuksia koulu suosii.

Koulutus on vuosien sitoumus

Koska suurin osa koulutuksista vie useita vuosia, kannattaa miettiä tarkkaan mille linjalle halutaan lähteä. Tämä ei ole helppo päätös, eikä sitä pitäisi tehdä ilman kunnollista valmistautumista. Mitä enemmän taustatyötä tehdään ja asiaan perehdytään, sitä paremmat mahdollisuudet on onnistua uravalinnassa ja löytää juuri itselle sopiva ammatillinen suuntautuminen. Kun pohjatyö on tehty kunnolla, eikä valintaa tehdä pelkästään ruusuisten ennakkokäsitysten perusteella, on paljon todennäköisempää, ettei koulutus mene hukkaan, eikä kyseisen ammatin valitseminen myöhemmin kaduta. Näin päästään tekemään antoisaa ja palkitsevaa työtä, jonka parissa viihdytään pitkään, ilman pelkoa kyllästymisestä tai uupumisesta.