Ammatin valitseminen on usein jännittävää, mutta samalla stressaavaa. Jotkut ihmiset ovat pienestä pitäen tienneet mitä haluavat, kun taas toiset joutuvat miettimään asiaa pidempään. Alojen muuttuessa nopeaan tahtiin, on tärkeää löytää itseä tyydyttävä vaihtoehto ja aina kannattaa muistaa, ettei mihinkään ammattiin tarvitse jämähtää. On olemassa myös sellaisia aloja, joihin ei tarvita useiden vuosien koulutusta ja niiden parissa ammatin vaihteleminen onnistuu helpommin. Jos kuitenkin on olemassa joku ala, mikä kiinnostaa hyvin paljon, ei kannata pelästyä pitkää opiskelumäärää. Oikea ammatti voi tuoda onnellisen elämän, jossa mieli on tyytyväinen ja elintaso vastaa odotuksia. Mieti siis näitä tekijöitä, ennen kuin valitset ammatin ja löydät sellaisen alan, joka palkitsee!

Omat kiinnostuksen kohteet

Ennen minkään alan valitsemista, tulee miettiä mitkä asiat oikeasti kiinnostavat työpaikassa. Missä asioissa ollaan itse hyviä ja miten näitä voidaan hyödyntää erilaisissa ammateissa? Aikaisemmista töistä on voitu nauttia, tai ainakin niiden tietyistä osa-alueista ja tämä toimii hyvänä indikaattorina sille, minkälaisia töitä halutaan pysyvässä ammatissa.

Oma asenne ja motivaatio

Ihmisillä on erilaisia asenteita eri töitä kohtaan ja erilaisia ympäristöjä kohtaan. Jos olet oma-aloitteinen, kovasti töitä tekevä ja positiivisen asenteen omaava henkilö, voi johtajan roolissa toimiminen sopia, eikä stressi haittaa. Haastavuus on joskus hyvä asia ja varsinkin kun motivaatiota riittää, päästään onnistumisiin, jotka tuovat iloa myös arkeen. Oman asenteen tutkiminen on tärkeää, sillä se kertoo usein myös sen, minkälaiset työt eivät sovi itselle. Jos pitkien viikkojen tekeminen ei kiinnosta, vaativan ja stressaavan ammatin valitseminen ei ole paras vaihtoehto.

Mitä taitoja hakija omaa?

Usein työhaastatteluissa tulee ilmaista omat taidot ja tiedot ja niistä on hyötyä myös ammatin valitsemisessa. Mikäli ihmisten kanssa yhteistyö sujuu hienosti, kannattaa miettiä asiakaspalvelua, tai vaikka terveysalaa. Jos taas numeroiden pyörittely onnistuu ongelmitta, voi talousala olla omiaan täyttämään omat tarpeet.

Nämä ovat vain muutamia harkittavia asioita ja vaikka jotkut ihmiset viihtyvät saman ammatin parissa koko elämän, toiset taas vaihtavat alaa usein, etsien sitä itselle parhaiten sopivaa. Yhtä oikeaa vastausta ei ole, koska jokainen ihminen on erilainen!