Erilaisten ammattien tutkiminen on tärkeä askel kohti aikuisuutta, eikä parempaa ikää ole kuin teininä. Kun lähdetään yläasteelta eteenpäin, osuu eteen kysymys siitä, mitä linjaa lähdetään seuraamaan ja tällä on suuri vaikutus sille, minkälainen tulevaisuus on edessä. Lukio voi avata ovia useammille reiteille, mutta toisaalta suora tutkinto ammattiin ammattikoulussa, voi olla paras tapa päästä nopeasti markkinoille. Vaikka vielä tässä iässä ei tarvitse valita yhtä tiettyä ammattia ja uraa, on hyvä olla jonkinlainen käsitys olemassa siitä, mitä halutaan tehdä seuraavan 5 – 10 vuoden aikana. Näin voidaan lähteä ohjaamaan elämää oikealle uralle.

Oikeiden kysymysten kysyminen

Lasten on usein helppo vastata kysymykseen “Mikä haluat olla isona?”, mutta nuorille se on jo vaikeampi tehtävä. Kannattaakin kysyä itseltä hiukan erilaisia kysymyksiä. Ensimmäisenä kannattaa miettiä sitä, kuka on itse. Tämä antaa kuvaa siitä, mistä asioista pitää ja mistä asioista ei pidä.

Seuraavaksi tulee pohtia sitä, miten halutaan oma elämä elää. Se antaa kuvaa sille, minkälaista elämäntyyliä lähdetään tavoittelemaan. Jotkut voivat keskittyä enemmän auttamiseen, kuin rahan saamiseen, toisille taas tärkeää on matkustelu, eikä työhön haluta upota kokonaan.

Viimeiseksi kannattaa myös miettiä, mitä annettavaa itsellä on. Tämä antaa väylän tutkia omia omalaatuisia taitoja ja mielenkiinnon kohteita, jolloin paikka yhteiskunnassa löytyy, juurikin näitä taitoja hyödyntämällä. Kun päästään toteuttamaan itseä ja omia kykyjä, voidaan kukoistaa oikeassa ammatissa.

Koulutus ja mieltymykset

On myös hyvä vertailla aikaisempaa kouluaikaa ja miettiä, mistä tunneista on nautittu ja mitkä ovat olleet vähemmän mieleisiä. Kannattaa myös pohtia sitä, miksi jokin tunti ei ole ollut mieleinen, sillä huono opettaja on voinut antaa jostakin muuten kiinnostavasta aiheesta negatiivisen kuvan. Osa oppiaineista voi myös antaa hiukan erilaista tietoa, esimerkiksi historia itsessään ei välttämättä kiinnosta, mutta tapahtumien taustalla toimineet henkilöt voivat kiehtoa hyvinkin paljon ja tämä voi kieliä esimerkiksi kiinnostuksesta psykologiaa tai vaikka kirjallisuutta kohtaan.

Aika tutkia

Nuorena kannattaa ottaa riskejä ja kokeilla mahdollisimman paljon, sillä mitä enemmän taitoja kerrytetään ja asioihin syvennytään, sitä helpommin oma ala löytyy! Samalla, kun nuoruudesta on tärkeää nauttia, on myös tärkeää suunnata katse kohti omaa tulevaisuutta!