Mikäli halutaan päästä kokeilemaan tietyn ammatin saloja, tulee tietenkin päästä töihin vastaavaan paikkaan. Esimerkiksi jos tavoitteena on kasinon työntekijän pesti, kannattaa varautua kunnolla, jotta haastattelut onnistuvat. Alta löytyy yleisimpiä kysymyksiä, mitä haastatteluissa kysytään ja neuvot siihen, kuinka vastata onnistuneesti!

Kerro hiukan itsestäsi

Tämä on mahtava mahdollisuus myydä itseä työnantajalle, ja huomio kannattaakin keskittää parhaimpiin saavutuksiin ja sellaisiin taitoihin, joista on hyötyä yritykselle. Ominaisuuksien listaaminen etukäteen voi olla hyvä vaihtoehto, sillä näin tärkeimmät kohdat eivät pääse unohtumaan ja samalla voidaan harjoitella vastaamista vaikka peilin edessä.

Oletko tällä hetkellä työttömänä ja jos olet, niin miksi?

Koskaan ei ole hyvä vastata “Koska sain potkut”, vaan kannattaa taaskin keskittää huomio positiivisiin asioihin. Vaikka sinut olisikin irtisanottu, voidaan keskittyä vähemmän tähän seikkaan ja enemmän siihen, mitä aikaisemmasta työpaikasta saatiin irti taitojen ja tietojen saralla.

Miksi haluat vaihtaa työpaikkaa?

Oli syy mikä tahansa, kannattaa pitää keskustelu positiivisena. Vaikka aikaisempi työpaikka olisi ollut erittäin negatiivinen ja syy lähtöön oli vaikka myrkyllinen työympäristö, ei kaikkea tarvitse jakaa.

Oletko ollut koskaan johtoasemassa?

Tämä kysymys on tietenkin tärkeä niille, jotka hakevat johtotehtäviin. Mikäli kokemusta löytyy, kannattaa kertoa kuinka monta ihmistä oli alaisena, mitkä heidän tehtävänsä olivat ja mikä oma asema oli koko yrityksen suhteen. Jos taas suoranaista johtokokemusta ei vielä ole, kannattaa kertoa siitä, kuinka paljon on osallistuttu päätöksentekoprosessiin vaikka ryhmätyössä tai kuinka muiden kanssa työskenneltiin tietyn tavoitteen saavuttamiseksi.

Mitkä ovat heikkoutesi?

Kukaan ei halua myöntää heikkouksiaan, varsinkaan mahdollisen uuden pomon edessä. Kannattaakin sanoa ainoastaan yksi asia itsessä, mikä on heikommalla mallilla ja valita sellainen, jolla ei ole kovinkaan suurta merkitystä ammatille. Ei kannata vastata piilotetuilla kehuilla, kuten “Olen perfektionisti” tai “Teen liian paljon töitä”, sillä kokenut haastattelija näkee tällaisten vastausten lävitse.

Mitkä ovat omat voimavarat työntekijänä?

Jotta kysymykseen voidaan vastata kunnolla, tulee tietää mitä hyviä ominaisuuksia sinulla on persoonassasi, koulutuksen saralla, kokemuksen kautta sekä tietenkin taitotasolla. Onkin tärkeää valmistautua haastatteluun kunnolla ja pohtia vastauksia näihin kysymyksiin jo etukäteen!