Psykologin ammatti voi kiinnostaa monesta syystä ja se onkin yksi mielenkiintoisimmista ja laajimmista aloista, jolle voidaan lähteä kouluttautumaan. Kannattaa kuitenkin miettiä tarkkaan, onko ala itselle sopiva. Tähän on listattu psykologin ammatin ja koulutuksen parhaimmat puolet, jotka takaavat alalla viihtymisen!

Kattava ymmärrys ihmisen ja ryhmien toimintaan

Psykologin koulutus antaa aina syvemmän ymmärryksen ihmisen toiminnalle ja käyttäytymiselle, mikä koskee myös suurempien joukkojen toimintaa. Tämä antaa eväät pärjätä paremmin kaikissa sosiaalisissa tilanteissa.

Koulutus opettaa käsittelemään tietoa tehokkaasti

Psykologin, kuten monen muunkin ammatin edustajan, tulee pystyä käymään lävitse suuria määriä tietoa lyhyessä ajassa ja poimimaan tärkeimmät kohdat. Tästä on hyötyä melkein missä tahansa tilanteessa.

Oma kanta käyttäytymisen määrittelemiselle laajenee

Kun pystytään rakentamaan omat mielipiteet faktan pohjalle, voidaan paremmin ymmärtää, miksi ihmiset toimivat tietyllä tavalla ja jopa ennustaa, miten he tulevat toimimaan tietyssä tilanteessa. Tämä antaa edun toimia muiden ihmisten kanssa ja ennustaa lopputuloksia.

Oppimisen ja muistin tekniikat tulevat tutuksi

Pelkästään opiskelu itsessään tulee lisäämään tiedon käsittelyn tehokkuutta, mutta kun vielä opiskellaan alaa, jossa oppimiseen liittyvät tekniikat tulevat selviksi, päästään aivan uudelle tasolle tehokkuudessa.

Käsitetään, kuinka muutoksiin voidaan sopeutua ja missä mittakaavassa

Ihminen pystyy sopeutumaan mitä ihmeellisimpiin asioihin ja psykologi tulee saamaan laajan katselmuksen siihen, kuinka paljon ihminen pystyy muokkaamaan omaa käytöstään ympäristön tarpeisiin. Tästä voi saada motivaatiota myös oman elämän muutoksiin.

Ongelmakäytökset ymmärretään paremmin

Eteen tulee aina sellaisia yksilöitä, joiden käytön on vähemmän toivottavaa, oli kyseessä sitten potilas, työympäristö, tai arjen ihmispiirit. Ongelmakäytöksen ymmärtäminen antaa eväät selviytyä tilanteista paremmin.

Organisaatioiden ja työympäristöjen parissa voidaan toimia tehokkaasti

Työpaikalla menestyminen on pitkälti kiinni siitä, kuinka ihmisiä ja organisaatioiden toimintaa ymmärretään. Tämä tarkoittaa automaattisesti sitä, että psykologilla on etulyöntiasema kun kyseessä on ihmisten kanssa toimiminen.

Projektien suorittaminen onnistuu vähäiselläkin tiedolla

Koska tunnetaan ihmisten toimintaa syvällisemmin, voidaan pienemmällä tiedolla vetää johtopäätöksiä, esimerkiksi tietyn projektin toivotusta lopputuloksesta. Tämä antaa eväät toimia oma-aloitteisesti ja saattaa loppuun jopa sellaisia tehtäviä, jotka eivät muilta onnistuisi.